Про виконання бюджету району і районного бюджету за січень– червень 2019 року
опубліковано 15 листопада 2019 року о 13:29

За І півріччя 2019 року до бюджету району надійшло доходів загального та спеціального фондів без урахування трансфертів в обсязі 126 410,6 тис. грн., що більше планових показників на  5,0 %, або на 5 978,3 тис. грн. Доходів загального фонду надійшло в сумі 123 375,9 тис.грн., або 105,1 %, спеціального фонду – в сумі 3034,7 тис.грн., або на 98,0 %.  У співставних умовах порівняно з аналогічним періодом 2018 року надходження збільшилися на                           21 477,6 тис.грн., з них: збільшилися по загальному фонду на 21 626,8 тис.грн., або на 21,3 %, зменшилися по спеціальному фонду на 149,2 тис.грн. 

Перевиконання планових показників забезпечено бюджетоутворюючими джерелами – податком та збором на доходи фізичних осіб,  внутрішніми податками на товари та послуги і місцевими податками, а також неподатковими надходженнями.

Податку на доходи фізичних осіб надійшло в обсязі  104 357,6 тис. грн.,   що більше на 5 031,7 тис. грн., або на 5,1 % плану звітного періоду. При цьому не виконані планові показники по податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування (виконання  становить  83,4 %).  У співставних умовах до надходжень І півріччя 2018 року податку надійшло більше на 21 033,7 тис. грн., або на 25,2 %.

Внутрішні податки на товари та послуги  надійшли в сумі                         3 723,7 тис. грн., що більше на 214,0 тис. грн., або на 6,1 % від плану, але в співставних умовах до надходжень аналогічного періоду 2018 року  податку   надійшло менше на 207,5 тис. грн., або на 5,3 % через зниження тарифних ставок акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів та акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пального).

Надходження місцевих податків по району склали  104,6 % до плану звітного періоду. При плані 14 033,8 тис.грн. отримано 14 679,9 тис.грн., з них: податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло                            802,2 тис.грн., або 150,6%, земельного податку – 3 863,2 тис.грн., або 118,4 %, транспортного податку – 50,0 тис.грн., або 133,3 %.  Поряд з цим, єдиного податку, питома вага якого в обсязі місцевих податків становить 67,8 %, надійшло на 97,7 % до планових призначень (9 954,8 тис.грн. при плані  10 190,5 тис.грн.), при цьому темп росту склав 23,8 %, збільшення проти аналогічного періоду 2018 року – 1 914,0 тис.грн. Основна причина – виконання єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників лише на 78,7 %, недоотримано 1 236,6 тис. грн. Туристичний збір виконаний на 99,7 % через ненадходження туристичного збору від фізичних осіб, запланованого Вільненською сільською радою. У співставних умовах темп росту місцевих податків склав 15,5 %, отримано доходів на 1 965,8 тис. грн. більше аналогічного періоду минулого року.

Неподаткові надходження отримані в обсязі 451,7 тис. грн. при плані 311,9 тис. грн. Перевиконання на 139,8  тис. грн., або на 44,8 % відбулося в основному за рахунок інших надходжень (на 92,9 тис. грн.) та плати за надання адміністративних послуг (на 69,8 тис. грн.). В той же час неподаткових надходжень надійшло на 1 073,6 тис. грн., або на 70,4 % менше, ніж за 6 місяців 2018 року (у співставних умовах). За аналогічний період минулого року було отримано плату за розміщення тимчасово вільних коштів в сумі 962,3 тис.грн.

 Виконання дохідної частини бюджету не забезпечили три місцевих ради: Мар’янівська (виконання становить 90,4%, до плану не надійшло                 152,9 тис.грн.), Миколаївська (виконання – 94,5 %, недоотримано –               134,3 тис.грн.) та Спаська (виконання – 77,7 %, недоотримано – 688,4 тис.грн.). Однією з основних причин є недостатнє надходження єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників: по Мар`янівській сільській раді не надійшло 89,3 тис.грн., по Миколаївській – 321,6 тис. грн., по Спаській сільській раді – 599,1 тис. грн.

 За 6 місяців 2019 року проведено 5 засідань комісії з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до державного та місцевих бюджетів та 6 засідань робочої групи з легалізації заробітної плати. 

За підсумками роботи районної комісії з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до державного та місцевих бюджетів за 6 місяців поточного року зменшена заборгованість перед бюджетами по платі за землю на суму 115,4 тис. грн.

В результаті діяльності робочої групи з легалізації заробітної плати                         48 підприємств підвищило заробітну плату до рівня середньогалузевої та                            з 48 працівниками оформлені трудові відносини згідно чинного законодавства.                В поточному році до бюджету району додатково надійшло податку на доходи фізичних осіб в сумі 55,4 тис. грн. 

По Новомосковському району заборгованість з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форм їх власності відсутня. 

Податковий борг до місцевих бюджетів, за інформацією Новомосковської  державної податкової інспекції Лівобережного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області, станом на 1 липня 2019 року по району склав  1396,1 тис.грн., з яких безнадійна заборгованість орендної плати за землю по ПАТ “Губиниський цукрозавод” – 358,9 тис.грн., ПАТ “Трест Дніпродорбуд”–12,0 тис.грн., земельний податок і орендна плата за землю з фізичних та юридичних осіб – 646,7 тис.грн.,  єдиний податок з фізичних та юридичних осіб – 493,6 тис.грн., несплата якого стала причиною збільшення  податкового боргу відносно початку року на 286,5 тис.грн. 

З метою виконання планових показників на 2019 рік, затверджених місцевими радами, недопущення безпідставного зменшення темпів надходжень порівняно з попереднім роком фінансовим управлінням райдержадміністрації проводиться щоденний моніторинг виконання планових показників надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів до місцевих бюджетів району.

Щодо раціонального використання бюджетних коштів, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни, проведена наступна робота. 

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня                          2014 року № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” в поточному році бюджетами місцевого самоврядування запроваджено програмно-цільовий метод. По всіх бюджетних програмах у визначені законодавством терміни затверджені паспорти бюджетних програм, при виділенні додаткових коштів своєчасно вносяться зміни до них. 

На виконання вимог статті 77 Бюджетного кодексу України рішеннями районної, сільських та селищних рад проведено першочергове спрямування вільних залишків бюджетних коштів на забезпечення в повному обсязі потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, а також на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні  послуги, які споживаються бюджетними установами. Станом на 01 липня                       2019 року на видатки розподілено вільних залишків коштів загального                        фонду бюджету в сумі 40 227,6 тис. грн., з яких на заробітну плату з нарахуваннями – 3 760,1 тис. грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2 809,4 тис. грн., на медикаменти – 900,0 тис. грн., на продукти харчування – 91,4 тис. грн., на інші поточні видатки – 9 397,3 тис. грн., направлено на капітальні видатки до бюджету розвитку в сумі 23 269,5 тис. грн.

Фінансування бюджетних установ району проводиться у межах затвердженого помісячного розпису асигнувань районного та місцевих бюджетів, відповідно до пропозицій головних розпорядників коштів. Оплата праці працівників бюджетних установ здійснюється в межах відповідних планових призначень та з урахуванням термінів виплати. Всі види виплат проводяться виключно в межах фонду оплати праці, затвердженого у кошторисах. Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами, проведені в повному обсязі, заборгованість станом на 01 липня 2019 року відсутня.

Для забезпечення виконання дохідної та видаткової частин місцевих бюджетів району Новомосковською районною державною адміністрацією             постійно проводиться моніторинг виконання планових показників надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів до місцевих бюджетів району, а також аналіз у співставних умовах порівняно з попереднім роком з метою недопущення безпідставного зменшення темпів надходжень. Вживалися заходи щодо забезпечення виконання показників за всіма джерелами надходжень та дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів. Закупівлі товарів, робіт та послуг здійснюються розпорядниками коштів з обов’язковим використанням системи електронних закупівель ProZorro. Продовжується робота щодо передачі зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст у власність об’єднаних територіальних громад бюджетних установ, розташованих на їхній території, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України. Проводиться робота щодо вчасного перерахування з бюджетів об’єднаних територіальних громад освітньої та медичної субвенцій з державного бюджету, а також щодо виділення та своєчасного фінансування з їх бюджетів відповідних трансфертів на утримання установ соціального захисту, комунальних закладів та некомерційних підприємств охорони здоров’я, які надають послуги населенню ОТГ, на проведення заходів бюджетних програм, які залишаються на районному бюджеті.

В І півріччі 2019 року спеціалістами, відповідальними за ведення внутрішнього фінансового контролю в районі, в межах заходів щодо ефективного та цільового витрачання бюджетних коштів проведено                             перевірки у 60 бюджетних установах, в 25 із них виявлені порушення на суму        127,73 тис. грн., з них: недоотримання фінансових ресурсів в сумі                126,3 тис. грн., незаконні витрати ресурсів – 1,3 тис. грн.,  інші порушення фінансової дисципліни – 0,1 тис. грн., недостач та розкрадань – 0,03 тис.грн.  Порушення  відшкодовано в повному обсязі.Начальник фінансового                                    

управління райдержадміністрації                                                                                         Г.О.БЕРЕЖНА
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux