Про виконання бюджету району за 2019 рік
опубліковано 11 січня 2020 року о 11:15

За 2019 рік до бюджету району надійшло доходів загального та спеціального фондів без урахування трансфертів в обсязі         311013,8 тис. грн., що більше планових показників на 4,0 %, або на 11844,0 тис. грн. Доходів загального фонду надійшло в сумі 265559,9 тис.грн., або 104,6 %, спеціального фонду – в сумі 45453,9 тис.грн., або на 100,2 %. Порівняно з 2018 роком надходження загального фонду збільшилися на 46060,0 тис.грн., або на 21,0 %.

Перевиконання планових показників загального фонду забезпечено бюджетоутворюючими джерелами – податком та збором на доходи фізичних осіб та місцевими податками.

Податку на доходи фізичних осіб надійшло в обсязі  216716,2 тис. грн.,   що більше на 8386,0 тис. грн., або на 4,0 % плану звітного періоду та на       48240,9 тис.грн., або на 28,6 % більше, ніж за 2018 рік. Виконання податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати виконано на 106,0 % (більше плану на 3072,1 тис.грн.), податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами – на  101,2 % (більше на 1778,1 тис.грн.), податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку інших ніж заробітна плата – на 146,0 % (більше на 3417,7 тис.грн.), податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування – на 113,0 % (більше на                       118,1 тис.грн.).

Надходження місцевих податків по району склали 39700,4 тис.грн., або 110,9 %, що на 3894,7 тис.грн більше плану звітного періоду. Єдиного податку надійшло в сумі 27105,9 тис.грн., або на 109,0 % (перевиконання склало 2224,2 тис.грн.), земельного податку – 10570,9 тис.грн., або на 113,2 % (перевиконання – 1234,5 тис.грн.),  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 2522,9 тис.грн., або на 115,3 %, транспортного податку –     215,9 тис.гн., або в 2,9 рази більше плану, туристичного збору –  71,7 тис.грн., або на 22,5 % більше плану. Темп росту місцевих податків по району склав   13,0 %, отримано доходів на  4558,1 тис. грн. більше ніж в минулому році.

Не виконані по району внутрішні податки на товари та послуги, виконання яких склало 93,3 % , що в сумі складає 7867,7 тис. грн. Не надійшло до планових призначень 565,4 тис.грн., або на 6,7 %. В порівнянні з 2018 роком внутрішніх податків надійшло менше на 173,9 тис.грн., або на 2,2 % через зниження тарифних ставок акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (невиконання складає 169,4 тис.грн.) та акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (невиконання в сумі 701,9 тис.грн.). В той же час акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів виконаний на 123,5 %, перевиконання склало  305,9 тис.грн.

Виконання дохідної частини загального фонду бюджету не забезпечили чотири сільські ради: Вільненська (виконання становить 97,9 %, до плану не надійшло 171,3 тис.грн.), Мар’янівська (виконання становить 93,7 %, до плану не надійшло 219,6 тис.грн.), Новостепанівська (виконання становить 99,2 %, до плану не надійшло 28,3 тис.грн.) та Спаська (виконання – 89,2 %, недоотримано – 863,5 тис.грн.). Причиною невиконання річних планових призначень по Вільненській, Марянівській та Спаській сільським радам є неповне надходження внутрішніх податків (недоотримано кошти відповідно  в сумах 257,8  тис.грн., 263,6 тис.грн. та 272,4 тис.грн.), а саме акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції); по Новостепанівській та Спаській сільським радам – недоотримано місцевих податків відповідно  в сумах 45,3 тис.грн. та 582,2 тис.грн. з причини ненадходження в повному обсязі до планових призначень  єдиного податку з юридичних осіб та з сільськогосподарських товаровиробників.

 За 2019 року проведено 11 засідань комісії з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до державного та місцевих бюджетів та 12 засідань робочої групи з легалізації заробітної плати.

За підсумками роботи районної комісії з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до державного та місцевих бюджетів в поточному році зменшена заборгованість перед бюджетами по платі за землю на суму 121,7 тис.грн., по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості на суму 269,9 тис.грн.

В результаті діяльності робочої групи з легалізації заробітної плати 96 підприємств підвищило заробітну плату до рівня середньогалузевої та з 96 працівниками оформлені трудові відносини згідно чинного законодавства. В поточному році до бюджету району додатково надійшло податку на доходи фізичних осіб в сумі 165,7 тис. грн.

По Новомосковському району заборгованість з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форм їх власності відсутня.

Податковий борг до місцевих бюджетів, за інформацією Новомосковської  державної податкової інспекції Лівобережного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області, станом на 1 грудня 2019 року по району склав  1909,4 тис.грн., з яких безнадійна заборгованість орендної плати за землю по ПАТ “Губиниський цукрозавод” – 358,9 тис.грн., ПАТ “Трест Дніпродорбуд”–12,0 тис.грн., земельний податок і орендна плата за землю з фізичних та юридичних осіб – 786,1 тис.грн.,  єдиний податок з фізичних та юридичних осіб – 502,6 тис.грн. Неповна сплата податків стала причиною збільшення  податкового боргу відносно початку року на 739,5 тис.грн., з них: по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості на 71,3 тис.грн., податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості на 229,3 тис.грн., по земельному податку та орендної плати за землю з фізичних та юридичних осіб на  140,6 тис.грн., єдиному податку з фізичних та юридичних осіб на  279,3 тис.грн.

Щодо раціонального використання бюджетних коштів, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни, проведена наступна робота.

На виконання вимог статті 77 Бюджетного кодексу України рішеннями районної, сільських та селищних рад проведено першочергове спрямування вільних залишків бюджетних коштів на забезпечення в повному обсязі потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, а також на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні  послуги, які споживаються бюджетними установами. Протягом 2019 року на видатки розподілено вільних залишків коштів загального фонду бюджету в сумі 31143,6 тис.грн., з яких на заробітну плату з нарахуваннями – 3760,1 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2898,4 тис.грн., на медикаменти – 900,0 тис.грн., на продукти харчування – 91,4 тис. грн., на інші поточні видатки – 9831,6 тис.грн., направлено на капітальні видатки до бюджету розвитку в сумі 13662,1 тис. грн. По районному бюджету та бюджетам місцевого самоврядування  за 2019 рік додатково направлено на видатки кошти від перевиконання доходної частини бюджетів в обсязі 26652,3 тис.грн., в тому числі: на заробітну плату з нарахуваннями – 140,0 тис. грн., на інші поточні видатки – 13052,8 тис.грн., направлено на капітальні видатки до бюджету розвитку в сумі 13459,5 тис.грн.

Фінансування бюджетних установ району проводиться у межах затвердженого помісячного розпису асигнувань районного та місцевих бюджетів, відповідно до пропозицій головних розпорядників коштів. Оплата праці працівників бюджетних установ здійснюється в межах відповідних планових призначень та з урахуванням термінів виплати. Всі види виплат проводяться виключно в межах фонду оплати праці, затвердженого у кошторисах. Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами, проведені в повному обсязі, заборгованість станом на 01 січня 2020 року відсутня.

Для забезпечення виконання дохідної та видаткової частин місцевих бюджетів району Новомосковською районною державною адміністрацією постійно проводиться моніторинг виконання планових показників надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів до місцевих бюджетів району, а також аналіз порівняно з попереднім роком з метою недопущення безпідставного зменшення темпів надходжень. Вживаються заходи щодо забезпечення виконання показників за всіма джерелами надходжень та дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів. Закупівлі товарів, робіт та послуг здійснюються розпорядниками коштів з обов’язковим використанням системи електронних закупівель ProZorro.

За 2019 рік спеціалістами, відповідальними за ведення внутрішнього фінансового контролю в бюджетній сфері району, в межах заходів щодо ефективного та цільового витрачання бюджетних коштів проведено перевірки у 83 бюджетних установах, в 32 із них виявлені порушення на суму 135,14 тис.грн., з них: недоотримання фінансових ресурсів в сумі 126,32 тис.грн., незаконні витрати ресурсів – 8,49 тис.грн.,  інші порушення фінансової дисципліни – 0,22 тис. грн., недостач та розкрадань – 0,11 тис.грн.  Порушення  відшкодовано в повному обсязі.Бережна 7 34 37

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux