Про виконання бюджету району і районного бюджету за І квартал 2019 року
опубліковано 15 листопада 2019 року о 13:37

За І квартал 2019 року до зведеного бюджету району надійшло доходів загального та спеціального фондів з урахуванням трансфертів  в сумі 149 969,1 тис. грн., що становить 100,2 % до затвердженого плану з урахуванням змін. Доходів загального фонду надійшло в сумі  148 511,9 тис. грн., або 100,6 %, спеціального фонду – в сумі 1457,2 тис. грн., або на 70,9 % від затвердженого плану. Недоотримано коштів спеціального фонду в сумі 599,5 тис. грн., з них: з причини ненадходження субвенції з обласного бюджету за рахунок коштів державного бюджету на придбання службового автотранспорту для медичних працівників амбулаторії загальної практики – сімейної медицини в сумі 500,0 тис.грн., а також неотримання відповідно до планових призначень власних надходжень бюджетних установ в сумі 120,5 тис.грн. 

В загальному обсязі бюджету району трансферти з інших бюджетів склали 94 736,0 тис. грн., або 63,2 %.

Податків та зборів до бюджету району надійшло в обсязі 55 233,1 тис. грн., що більше плану на  5,7 %, або на 2 973,7 тис. грн. У співставних умовах до надходжень І кварталу 2018 року  по загальному фонду бюджету податків надійшло більше на   6 430,5 тис. грн., або на 13,6 %.

Перевиконання планових показників забезпечено бюджетоутворюючим джерелом – податком та збором на доходи фізичних осіб, внутрішніми податками на товари та послуги, а також неподатковими надходженнями.

Податку на доходи фізичних осіб надійшло в обсязі  45 378,5 тис. грн.,   що більше на 2 937,6 тис. грн., або на 6,9 % плану звітного періоду. При цьому не виконані планові показники по податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування (виконання становить 96,0 %).  У співставних умовах до надходжень І кварталу 2018 року  податку   надійшло більше на  7 248,4 тис. грн., або на 19,0 %.

Внутрішні податки на товари та послуги  надійшли в сумі 337,0 тис. грн., що більше на 17,2 тис. грн., або на 5,4 % від плану, але в співставних умовах до надходжень І кварталу 2018 року  податку   надійшло менше на  1 819,2 тис. грн., або на 81,5 %. В І кварталі  поточного року надійшов тільки акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, який виконаний на 147,0 % від плану та у співставних умовах більше на 73,0 тис. грн., або на 27,7 % до аналогічного періоду минулого року. Акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) та з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) при планових призначеннях в сумі 90,5 тис. грн. протягом звітного періоду не надходило. 

Неподаткові надходження отримані в обсязі 264,0 тис. грн. при плані 125,5 тис. грн. Перевиконання на 138,5  тис. грн., або на 110,4 % відбулося в основному за рахунок плати за надання адміністративних послуг                                           (на 67,1 тис. грн.) та інших надходжень (на 69,5 тис. грн.). В той же час неподаткових надходжень надійшло на 283,9 тис. грн., або на 51,8 % менше, ніж в І кварталі 2018 року (у співставних умовах).

 Надходження місцевих податків в цілому по району склали 98,4 % до плану звітного періоду. При плані 7 876,3 тис. грн. отримано 7 746,6  тис. грн., з них: податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло 356,6 тис. грн., або на 147,3 тис. грн. більше плану, земельного податку – 1 871,1 тис. грн., або 139,4 %, транспортного податку – 43,7 тис. грн., або 233,3 %.  Поряд з цим, єдиного податку, питома вага якого в обсязі місцевих податків становить 80 %,  надійшло на 86,9 % до планових призначень (5 473,1 тис. грн. при плані 6 301,3 тис. грн.), при цьому темп росту склав 22,1 %, збільшення проти І кварталу 2018 року – 990,0 тис. грн. Основна причина – виконання єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників лише на 59,7 %, недоотримано 1 815,7 тис. грн. Туристичний збір виконаний лише на 42,6 %. У співставних умовах темп росту місцевих податків склав 15,1 %, отримано доходів на 1 014,5 тис. грн. більше аналогічного періоду минулого року.

Виконання дохідної частини бюджету не забезпечили три місцевих ради: Миколаївська (71,2 %), Новостепанівська (99,2 %) та Спаська (70,5 %). Однією з основних причин є недостатнє надходження  єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників.

В І кварталі 2019 року проведено 2 засідання комісії з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до державного та місцевих бюджетів та 3 засідання робочої групи з легалізації заробітної плати. 

За підсумками роботи районної комісії з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до державного та місцевих бюджетів за І квартал поточного року зменшена заборгованість перед бюджетами по платі за землю на суму 101,6 тис. грн.

В результаті діяльності робочої групи з легалізації заробітної плати 26 підприємств підвищило заробітну плату до рівня середньогалузевої та з 26 працівниками оформлені трудові відносини згідно чинного законодавства. В поточному році до бюджету району додатково надійшло податку на доходи фізичних осіб в сумі 11,3 тис. грн. 

По Новомосковському району заборгованість з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форм їх власності відсутня. 

Податковий борг до місцевих бюджетів, за інформацією Новомосковської  державної податкової інспекції Лівобережного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області, станом на 1 квітня 2019 року по району склав  1 369,6 тис. грн., з яких безнадійна заборгованість орендної плати за землю по ПАТ “Губиниський цукрозавод” – 358,9 тис. грн., земельний податок і орендна плата за землю з фізичних та юридичних осіб – 633,5 тис. грн.,  єдиний податок з фізичних та юридичних осіб – 450,3 тис. грн.,  несплата якого стала причиною збільшення  податкового боргу відносно початку року на 448,6 тис. грн. 

До районного бюджету за І квартал 2019 року надійшло доходів загального та спеціального фондів з урахуванням трансфертів в сумі 135 561,7 тис. грн., що становить 101,2 % до затвердженого плану з урахуванням змін. Доходів загального фонду надійшло в сумі 134 641,1 тис. грн., або 101,6 %, спеціального фонду – в сумі 920,6 тис. грн.,                                   або на 63,1% до плану. Причиною невиконання спеціального фонду районного бюджету є також, як і по району, неотримання відповідно до планових призначень транфертів з інших бюджетів та власних надходжень бюджетних установ.

Без урахування трансфертів доходів загального та спеціального фондів надійшло в сумі 46 256,8 тис. грн., що на 7,0 % більше плану звітного періоду. 

Видатки  зведеного  бюджету  району  за  1 квартал 2019 року  проведені на загальну суму  124 437,6 тис. грн.,  що становить  75,6 % до уточнених планових  показників  звітного періоду (164 674,5 тис. грн.). 

Видатки загального фонду склали  122 561,6 тис. грн.  при уточненому плані  157 623,7 тис. грн.,  що становить 77,8 % виконання. 

В загальному обсязі касових видатків загального фонду місцевих бюджетів району обсяг проведених захищених видатків склав 97,9 % або 119 942,7 тис. грн., з них на оплату праці з нарахуваннями направлено  48 001,8 тис. грн., що становить 39,2 %, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 8 099,0 тис. грн. (6,6 %), на медикаменти та продукти харчування – 1 683,6 тис.грн. (1,4%), на соціальне забезпечення – 56 148,0 тис. грн.. (45,8%), на поточні трансферти органам державного управління –  5 990,2 тис. грн. (4,9%).

 Видатки спеціального фонду склали  1 876,0 тис. грн.  при плані  звітного періоду 7 050,7 тис. грн.,  що становить  26,6 %. Обсяг видатків проведених за   рахунок  власних надходжень бюджетних установ району, склав                                  1 131,0 тис. грн.,  в тому числі  за рахунок  коштів, отриманих за надання платних послуг 1 097,5 тис. грн., за рахунок інших джерел (грантів та подарунків) –  33,5 тис. грн. За рахунок коштів бюджету розвитку проведено видатків на загальну суму 745,0 тис. грн.

Станом на 01 квітня 2019 року  в районі відсутня кредиторська заборгованість по захищених та інших статтях видатків, крім  заборгованості в сумі 746,2 тис. грн. по субсидіях та пільгах з оплати спожитих житлово-комунальних послуг, фінансування яких проводиться за рахунок коштів державного бюджету.  

Виконання  районного бюджету  за І квартал 2019 року  за видатками  склало  109 318,1 тис. грн., при уточнених планових призначеннях звітного періоду  137 309,2 тис. грн., що  становить 84,6 %. 

Видатки загального фонду  склали  108 311,1 тис. грн.,  що становить 86,4 % до уточненого плану (132 730,0 тис. грн), спеціального фонду – 1 007,0 тис. грн. або 33,3 % до уточненого плану (4 579,2 тис. грн.).

На фінансування соціально захищених видатків направлено 107 180,7   тис. грн., що складає 99,0 % в загальному обсязі проведених видатків загального фонду, з них на заробітну плату  з нарахуваннями направлено   37 305,8 тис. грн.,  на   медикаменти – 495,9 тис. грн., на продукти харчування  –  847,7  тис. грн., на  оплату  комунальних послуг та енергоносіїв – 6 471,9 тис. грн.,  на соціальне забезпечення  –  56 059,5 тис. грн., на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів –   5 979,6 тис. грн., на окремі заходи по реалізації державних програм – 20,2 тис. грн.

Рівень фінансування видатків забезпечив своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери, виплату допомоги, оплату спожитих бюджетними установами енергоносіїв та комунальних послуг, проведення інших невідкладних витрат. 

На покриття  видатків  з утримання галузей соціально-культурної сфери та соціальному захисту населення з районного бюджету спрямовано 101 219,4 тис. грн., що становить  92,6 %  від загального обсягу проведених видатків,  з  них  на освіту  направлено  25 709,9 тис. грн., на охорону здоров’я – 16 845,6 тис. грн., на соціальний захист та соціальне забезпечення  – 57 566,2 тис. грн., з них на виплату державної допомоги дітям, на пільги та субсидії населенню 54 842,0 тис. грн.,  на культуру і мистецтво  – 345,6 тис. грн., на фізичну культуру – 752,1 тис. грн. На утримання районної ради направлено 1 764,0 тис. грн. 

Передано трансфертів іншим бюджетам у вигляді іншої додаткової дотації в загальному обсязі 5 959,6 тис.грн.,   з них на утримання закладів дошкільної освіти,  сільських, селищних палаців, будинків культури, клубів  –   5 511,1 тис. грн., на утримання 20 філій, що входять до Централізованої районної бібліотечної системи, яка передана до Перещепинської об’єднаної територіальної громади – 448,5 тис.грн. 

Обсяг касових видатків, проведених за рахунок коштів власних надходжень бюджетних установ, склав 684,5 тис. грн., в т.ч. за рахунок  коштів, отриманих за надання платних послуг – 662,8 тис. грн., за рахунок інших джерел (грантів та подарунків) – 21,7 тис. грн. 

За рахунок інших коштів спеціального фонду проведено видатків на суму 322,5 тис.грн., з них за рахунок субвенції з обласного бюджету за пропозиціями депутатів обласної ради проведено видатків на суму 43,0 тис.грн., які направлені на придбання кондиціонерів в Гвардійську ЗОШ та придбання тенісного столу для Мар’янівської ЗОШ,  на поповнення статутних капіталів комунальних підприємств  направлено  279,5 тис. грн., з них комунальному підприємству “Відрадне” – 200,0 тис. грн.,   комунальному підприємству “Райводоканал” – 79,5 тис. грн. (за рахунок субвенцій Вільненської сільської та Губиниської селищної рад).

На реалізацію заходів  районних програм за  І квартал 2019 року  проведено касових видатків на загальну суму 2 277,2 тис. грн. при планових призначеннях  на звітний період  в сумі 4 141,1 тис. грн., з них на виконання програм розвитку охорони здоров’я – 26,4 тис. грн., розвитку освіти – 1 342,6 тис. грн., культури – 28,1,0 тис. грн., фізичної культури та спорту –      51,8 тис. грн.,   програми підтримки молоді, сімей, жінок та дітей – 0,5 тис. грн., соціального захисту різних категорій населення – 452,6 тис. грн., фінансової підтримки комунальних підприємств – 279,5 тис. грн.,  розвитку архівної справи – 65,0 тис. грн., розвитку місцевого самоврядування – 7,0 тис. грн., програми інформатизації – 3,5 тис. грн.

На виконання плану заходів на 2019 рік щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 21 березня 2019 № Р-110/0/328-19, з метою дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів протягом звітного періоду розпорядниками коштів районного бюджету забезпечено в установленому порядку внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань, ефективним та цільовим витрачанням бюджетних коштів. Спеціалістами, відповідальними за ведення внутрішнього фінансового контролю щодо витрачання бюджетних коштів проведено перевірки у 48 бюджетних установах, в 23 із них виявлені порушення на суму 106,8  тис. грн., з них: недоотримання фінансових ресурсів в сумі 105,4 тис. грн., незаконні витрати ресурсів – 1,3 тис. грн.,  інші порушення фінансової дисципліни – 0,1 тис. грн.  Порушення  відшкодовано в повному обсязі.Начальник фінансового управління

райдержадміністрації                                                                                                                                         

Г.О.БЕРЕЖНА 

   


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux